Malaria parasite

نام آزمایش
Malaria parasite
کد آزمایش
00000401
نام روش اندازه گیری
روش گيمسا
نام های مشابه
Malaria DS
نوع نمونه
خون کامل EDTA
حجم نمونه
1 ميلي ليتر
کمترین حجم نمونه
0.5ml
نگهداری نمونه
پس از ثابت شدن در لام در دماي اتاق قابل نگهداري است.
حمل و نقل نمونه
-
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه
راهنمای جمع آوری نمونه
فريز دفريز نشود
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
هموليز
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
قبل از نمونه گيري بيمار بايد تب داشته باشد.
اطلاعات بالینی
تشخيص مالاريا/آلودگي پارازيتي خون/بررسي بيماري تب دار بدون علت شناته شده.
مقادیر مرجع
-
احتیاط ها
نتيجه منفي احتمال آلودگي پارازيت را رد نمي کند، اگر شک قوي به عفونت پرتوزوايي، فيلارياي يا تريپانوزومي وجود دارد ، آزمايش بايد حداقل 3 مرتبه و با نمونه هاي به دست آمده در در زمان هاي مختلف سيکل تب انجام مي شود.
منابع بالینی
-
توضیح روش کار
-